Nguyên lý hoạt động của Antibac2K sẽ khuếch tán nước và dung dịch lọc không khí vào trong không khí. Vì vậy,  trước hết giúp bạn cân bằng độ ẩm trong phòng. Ngoài ra, Antibac2K giúp bạn khử mùi, kháng khuẩn và lọc trừ PM2.5

Nguyên lý hoạt động của Antibac2K sẽ khuếch tán nước và dung dịch lọc không khí vào trong không khí. Vì vậy, trước hết giúp bạn cân bằng độ ẩm trong phòng. Ngoài ra, Antibac2K giúp bạn khử mùi, kháng khuẩn và lọc trừ PM2.5

Xem Thêm