Liệu chứng thực tẩy uế sát khuẩn Antibac2k có đảm bảo môi trường ?

Chứng thực tẩy uế sát khuẩn của Antibac2K được các tổ chức và phòng thí nghiệm khác nhau công nhận như : PSB , ASL Singapore,  Mikrolab – Đức , đã chứng minh sát khuẩn các loại vi khuẩn và vi rút như sau:

chứng thực tẩy uế sát khuẩn

(A)Thuộc tính chống vi khuẩn  (dựa trên 100% – tính hoạt động ), 20°C, pH 8-9

Bacteria % acc. DVG [30 min.] ppm acc. DIN EN 1276
[5 min. / 5 log]
Điều kiện sạch Điều kiện ô nhiễm Điều kiện sạch Điều kiện ô nhiễm
Escherichia coli 500 250
Pseudomonas aeruginosa 0.25 2.0 1000 1000
Staphylococcus aureus 0.13 0.25 250 250
Proteus mirabilis 0.13 1.0 250 250
Enterococcus hirae 0.05 0.25 250 250

(B) Thuộc tính chống nấm (dựa trên 100% – tính hoạt động ), 20°C, pH 8-9

Giới nấm % acc. DVG [30 min.] ppm acc. DIN EN 1650
[15 min / 4 log]
Điều kiện sạch Điều kiện ô nhiễm Điều kiện sạch Điều kiện ô nhiễm
Candida albicans 0.1 0.1 500 250
Trichophyton mentagrophytes 6 50
Absidia corymbifera 4,000 8,000
Aspergillus niger 4.0 4.0 > 10000 > 10000

(C)  Hoạt tính diệt khuẩn  Antibac 2K® Dung dịch đậm đặc (PSB Corporation, Singapore)

Vi khuẩn Nồng độ pha Thời gian tiếp xúc(min) Tỉ lệ tiêu diệt các vi sinh vật thử nghiệm
Escherichia coli 1:100 5 >99.9997
Staphyloccus aureus 1:100 5 >99.9997
Pseudomonas aeruginosa 1:100 5 >99.9992
Salmonella typhimurium 1:100 5 >99.9997
Legionella pneumophila 1:100 5 >99.9998

(D) Hoạt tính diệt vi rút của hoạt chất Antibac2K  (Tiến Sĩ Jochen Steinmann, Mikrolab GmbH, Germany)

Virus Nồng độ khử trùng (%) Thời gian phơi sang (min) Giảm độ chuẩn
(A log
10 ID50)
Avian Influenza Virus A 5.0 5 > or = 4.00
Bovine Corona Virus 5.0 5 > or = 5.12
Herpes Simplex Virus Type 1 5.0 5 > or = 4.75
Vaccinia Virus 10.0 10 > or = 4.25
Bovine Viral Diarrhea Virus 5.0 10 > or = 4.00

HÃY GỌI CHÚNG TÔI TRƯỚC ĐỐI THỦ BẠN NHÉ.

Nasda Team – Giải pháp môi trường và sức khỏe