Archive for category Antibac2K có gì khác biệt

(Tiếng Việt)

Hoạt chất khử mùi, kháng khuẩn và tinh dầu có gì khác biệt?

Hoạt chất khử mùi kháng khuẩn Antibac2K với chức năng chính để lọc khí, khử mùi, kháng khuẩn. Mùi hương trong hoạt chất Antibac2K khác hẳn với tinh dầu ngoài thị trường như sau: